För barnens skull

Föreningen arbetar för barnens rätt! Föräldrabalken är en svensk lag som behandlar rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. Den bör heta Barnbalken och reglera rättsförhållandet mellan... Se mer info...

Föreningens tanke

Sveriges rikes lagar som är tänkta att skydda utsatta barn fungerar inte. Barnperspektivet behöver arbetas mera med mer hjärta, mod och styrka i alla delar i samhället som har med barn att göra. Enligt Svensk lag skall... Se mer info...

Vill du hjälpa till?

Ge stöd till Hjärta Mod och Styrka till arbete för utsatta barn genom att klicka på "donate" knappen och sätta in valfritt belopp på PayPal konto. Pengarna går uteslutande till arbetet för barnen och deras rättigheter till sina föräldrar.

Vill du bli en av oss?

Bli medlem, donera till Föreningen som gör skillnad för Utsatta Familjer

Aktiviteter

Kontakter tas med myndigheter, organisationer, föreningar, politiker och tillsynsmyndigheter för att försöka skapa en bättre värld för våra barn och för att skapa en förändring som behövs utifrån barnperspektivet. Hemsida har skapats. Facebooksida och Instagram har skapats. Se mer info...

Webb-butik